Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Testers' Day med insikter i de senaste trenderna inom bilprovning

Den 28 mars arrangerade AstaZero tillsammans med Test Site Sweden West och Provinn Testers' Day, ett årligt evenemang för ingenjörer, experter och leverantörer i testindustrin. Precis som förra året var evenemanget fullbokat och cirka 90 personer träffades på AstraZero testanläggning i Sandhult för att få insikter i de senaste trenderna inom bilprovning, träffa leverantörer och diskutera de utmaningar som industrin står inför.

Testers' Day har tagits fram som ett initiativ för att skapa en gemensam kunskaps- och inspirationsplattform för testingenjörer, något som är unikt trots det allt större behovet av samarbete och kunskapsutbyte inom branschen.

Testindustrin växer avsevärt för varje år. I takt med att allt mer komplexa och avancerade bilar med sensorer, radar och kameror rullar på våra vägar idag blir det allt viktigare att testa och utforma bilarnas elektronik, så att de kan kommunicera trådlöst med varandra. I och med det finns det en ökande efterfrågan på standardisering av verksamhet och arbetsmetoder, så att produkterna kan samspela med varandra, men också så att de utvecklande bolagen på ett effektivt sätt kan dela kunskaper och expertis.

En unik testmiljö för att uppfylla de nya kraven på fordonssäkerhet
AstaZero är världens första test- och innovationsmiljö med fullskalig testning av framtida fordonssäkerhet. På anläggningen kan internationella biltillverkare och forskare utveckla och visa upp avancerad säkerhetsteknik för fordon och infrastruktur.

Testområdet är också ett av Sveriges största, med en yta på 480 hektar. Det är unikt i sitt slag, eftersom det är byggt för utveckling av aktiv trafiksäkerhet och för utveckling av ett automatiserat transportsystem med alla dess utmaningar. Området är utformat för att testa funktioner som förarna använder i vanliga trafikmiljöer med fyra olika vägtyper och såväl stadsmiljö som snabba vägar och flerfiliga vägar. Eftersom testning är en kostsam och tidskrävande del av utvecklingsprocessen är det viktigt att allt i testmiljön kring själva testet fungerar så smidigt och effektivt som möjligt.

Insikter från leverantörer

Under dagen fick deltagarna en introduktion till olika testmetoder och testsituationer, och leverantörerna presenterade de möjligheter som deras produkter erbjuder och hur de kan skapa bättre och säkrare förhållanden.

En av de deltagande leverantörerna var Velodyne LiDAR, som presenterade sin sensor LiDar och dess olika modeller. Velodyne är branschledande och deras nya fabrik har kapacitet att tillverka upp till 1 miljon lasersensorer per år, vilket innebär att företaget är världens största tillverkare av 3D-sensorer.

Ett annat intressant inslag var presentationen av den helautomatiserade lastbilen T-pod, som förevisades av Einride och Flowscape & Zuragon, som vi ser fram emot att kunna se på våra vägar år 2020.

tpod2_1_0.png

Volvo Trucks, som idag har kommit långt med utvecklingen av självkörande lastbilar, var en självskriven deltagare under dagen. Bland de mer välkända fordonen fanns självkörande sopbilar som förevisades i sin testmiljö. Företaget visade också upp fordon för gruvbranschen, där möjligheter att självkörande lastbilar ska kunna köra i gruvorterna nu testas, för att skapa säkrare arbetsplatser för dagens gruvarbetare. Ett annat område är lastning och lossning av tunga material på en begränsad lastningsyta, där självkörande lastbilar har en given roll i framtiden.

volov_1.png

Oxford Technical Solutions Ltd visade de senaste teknikerna i realtid för mätning och validering med hjälp av flera sensorer. Systemen gör det möjligt att mäta avstånd, bromssträckor m.m. för körtester i trafiksituationer, och deltagarna kunde från kontrollrummet se hur testerna genomfördes och mättes och hur de olika systemen användes och samverkade i stadstrafiken.

oxford.png

Trots den soliga dagen gick deltagarna in i mörkret och utforskade den testtunnel som Moshon Data hade byggt upp. Testmiljön är en uppblåsbar tunnelmodul som kan användas för att utföra tester och simuleringar i mörker. Tunneln kan anslutas till flera moduler, som tillsammans utgör en längre väg med två körriktningar där trafikobjekt och belysningssystem kan placeras ut och skapa en verklighetstrogen mörkermiljö.

Anthony Best Dynamics Ltd visade upp sina avskjutningsramper, robotbaserade testmiljöföremål som syftar till att skapa en realistisk miljö med trafikanter såsom cyklister, fotgängare och andra robotbaserade testföremål.

anthony.png

En annan spännande upplevelse under dagen var besöket på AstaZeros stora testbana, där 4H erbjöd deltagarna möjlighet att vara med vid en funktionsprovning av mötande trafik och krockar. I en miljö med fotgängare, motorcyklar och mötande bilar kunde deltagarna se hur testet utfördes och därefter titta närmare på de olika testföremålen och systemen bakom testerna.

test.png

Under dagen kunde deltagarna även lyssna till Niklas Lundin, AstaZero, som berättade mer om arbetet med den kommande ISO-standarden för testanläggningar, och DSD Dr Steffan Datentechnik GmbH, 4 active Systems GmbHiMAR Navigation som talade om Demo of Test Interface utifrån denna standard.  

DSD informerade om hur man utformar ett effektivt test och hur man bäst förbereder sig, genom att visa exempel på vikten av välplanerade digitala miljöer och strukturer i planeringsarbetet samt en genomtänkt logistik. Detta ger avsevärt bättre möjligheter att rationalisera de omfattande och kostsamma testerna när man väl befinner sig på testanläggningen.

Dagen avrundades med en paneldebatt om utvecklingen och utmaningarna inom testbranschen.