Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

TSS West en plattform för nya tekniker och kompetenser

Målet med TSS West har varit att stärka konkurrenskraften inom fordons- och transportindustrin i Västra Götaland. Den 23 augusti var det dags för slutkonferens på Lindholmen Science Park och man summerade lärdomar och projektets framgångar.
TSS West slutkonferens

TSS West har också haft i uppgift att stödja tillgängliggörandet och nyetableringen av test- och demomiljöer, att attrahera externa medel och investeringar till testprojekt och vidare, öka samverkan mellan regionens aktörer. Projektet drivs av Lindholmen Science Park och Innovatum och bakom satsningen står EU:s regionalfond och Västra Götalandsregionen.

Den 23 augusti var det dags för slutkonferens för TSS West och den stora frågan var: Vad har TSS West bidragit med gällande test och demo i Västra götalandsregionen? Vi valde att fråga projektledaren för TSS West Lovisa Westblom, Magnus Olsson Manager RISE Test- and Demo Office, RISE Group och Daniel Hallencreutz, Senior Konsult, Kontigo för att få svar på denna frågan…

Vad är styrkan med TSS West?

Daniel Hallencreutz: - Den stora styrkan med denna typen av projekt, som dessutom inte är så daniel_h.jpgvanliga, är att de gör något som saknas I det offentligt finansierade systemet. Denna fria resursen till de lite tidiga satsningarna där man kan testa i olika förstudier är något som behövs.  T ex att man först kan testa en ny inriktning eller nya samverkans samarbeten och inte behöver testa i stor skala med en gång, detta är jättepositivt. En annan fördel som vi upplever på Kontigo, som jag representerar, är att när vi samarbetar med Västra Götalands Regionen, Innovatum, men även Lindholmen Science Park har vi på ett väldigt naturligt sätt fått ihop två av innovationsplattformarna Innovatum och Lindholmen Science Park och då kunnat dra fördel av båda två på ett mycket bra sätt. Men jag vill verkligen understryka att de viktiga med denna typen av samarbeten är att man med väldigt små medel får möjligheten att testa rätt saker i ett tidigt stadie. 

Vad tycker du att TSS West har bidragit till gällande test och demoverksamheten i Västra Götalands Regionen?

magnus_olssson.jpgMagnus Olsson: - TSS West har bidragit med att kicka igång många projekt och initiativ. Man har haft möjlighet att samlas kring en ursprunglig tanke att stärka svenska test och demo miljöer. TSS West har även visat att nya tekniker kan ta en plats tidigt i utvecklingen. TSS West demonstrerar att det finns förutsättningar för nya tekniker och kompetenser, och att det finns ett behov av denna typen av arena. TSS West har visat att det finns ett behov av att presentera framtida satsningar i ett tidigt stadie. 
 

Vilka är de största framgångarna inom TSS West?

Lovisa Westblom:Bland de största framgångarna inom TSS West är den ökade samverkan mellan Innovatum och Lindholmen Science Park samt regionens aktörer och att TSS West har verkat som en central hub för test och demo initiativ i regionen och ett fleratal aktörer vill av denna anledningen se en fortsättning av projektet. Inom TSS West har det genomförts ett tjugotal förstudier som i stort sätt alla har resulterat i projektansökningar och på så sätt attraherat medel till Västra Götralands Regionen. TSS West har även etablerat ett kvinnligt nätverk för att attrahera fler kvinnor till branschen.