Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Projekt

Aktuella projekt

Projekt som leds av Lindholmen Science Park

Projekt

 • Nationella bilrörelsedatabasen www.testsitesweden.com/Nationella_bilrorelsedatabasen

  Test Site Sweden samlar in data från fordon som används av både privatpersoner och organisationer såsom elbilspooler och servicebilar. Syftet är att bygga kunskap om hur elbilar såväl som vanliga bilar med förbränningsmotor egentligen används.

 • SELF-I www.testsitesweden.com/Selfi

  Välkommen till Sveriges första nationella enkät riktad till förare av laddbara bilar. Du som svarar på enkäten har möjlighet att delta i en utlottning av 101 priser. 

 • TSS - West www.testsitesweden.com/West

  Innovatum och Lindholmen Science Park arbetar för att skapa nya testanläggningar och bättre utnyttja befintliga anläggningar i Västra Götalandsregionen. Målet med detta projekt är stärkt fordonsindustri och skapa fler jobb.

Associerade projekt

Projekt

 • DriveMe www.testsitesweden.com/DriveMe

  DriveMe är världens första storskaliga pilotprojekt för autonom körning där 100 självkörande Volvobilar kommer att köras på allmän väg i Göteborg. 

 • ElectriCity www.goteborgelectricity.se

  I Göteborg pågår just nu ElectriCity – ett spännande samarbete där industri, forskning och samhälle utvecklar och testar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. På nya linje 55 kan du åka med tysta, avgasfria bussar som hämtar upp passagerare inomhus och drivs med förnybar el.

 • Bilrörelsedata 3

  How cars are driven today will be an important factor for how electric and hybrid electric vehicles are able to charge and maximise use of batteries in the future. This will affect the economy of the individual owner, the developing and dimensioning of cars, as well as the infrastructure and expansion of charging stations. To improve and support possibilities for the development of the infrastructure and electrical systems, data of drive patterns and vehicle usage will be needed.

Avslutade projekt

Projekt som leds av Lindholmen Science Park

Projekt

 • Asta Zero www.astazero.com

  AstaZero is the world’s first full-scale test environment for future road safety. What is unique about the facility is that the different traffic environments make it possible to test advanced safety systems and their functions for all kinds of traffic and traffic situations. This enables research, development and certification of future road safety systems, and functions as an international arena open for vehicle manufacturers, suppliers, legislators, universities and colleges from throughout the world.

 • Digert www.testsitesweden.com/digert

  Elektrifierade tunga fordon bedöms bli en nyckelfråga i och för omställningen till ett mindre miljöbelastande transportsystem. En snabb utveckling förväntas komma inom bussområdet, men för att nå en storskalig miljönytta så måste man hitta en lösning även för elektrifiering av långväga transporter.

 • Drive C2X drive-c2x.eu

  With 34 partners, 13 support partners and a 18.5 million Euro budget, DRIVE C2X lays the foundation for rolling out cooperative systems in Europe, leading to safer, more economical and more ecological driving.

 • E-Mobility NSR e-mobility-nsr.eu

  At present, several cities and regions in Europe and the North Sea Region are developing strategies and action plans to bring forth electro mobility. To achieve this objective, a range of different incentives are currently being developed throughout Europe to seize the potential of electro mobility, especially in terms of local and regional traffic. However, to date many of these activities are neither well synchronized nor aligned with one another, so that realization is actually confined to only a few cities or regions. As a result, many opportunities for further development and growth of this future key mobility sector remain unexploited. 

 • Elmob www.testsitesweden.com/elmob

  Elmob är ett samverkansprojekt som ska utveckla och testa eldrivna persontransporter som underlättar för invånare i Göteborg att göra mer hållbara val när de reser. Fokus kommer att ligga på elcykelpooler, elbilspooler, elbilstaxi och laddhybridbussar.