Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Test Site Sweden - West

Lindholmen Science Park och Innovatum arbetar för att skapa nya testanläggningar och bättre utnyttja befintliga anläggningar i Västra Götalandsregionen. Målet med detta projekt är stärkt fordonsindustri och att skapa fler jobb.

Projektet finansieras av:

vgr_1.jpg                      eulogo_v_rgb.jpg

Satsningen finansieras av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd och Tillväxtverket. Det övergripande målet är att skapa fler jobb i regionen genom att stärka fordonsindustrins konkurrenskraft. 

Innovatum och Lindholmen Science Park kommer under tre år tillsammans driva projektet Test Site Sweden – West. Syftet är att göra test- och demonstrationsanläggningar tillgängliga för fordonsindustrin. Projektet ska undersöka vilka anläggningar som finns ute hos företag och underleverantörer som idag inte nyttjas fullt ut.

En annan viktig del är att ta reda på behoven hos de företag som inte har en egen anläggning och där försöka matcha dessa med de nya tillgängliga anläggningarna och på så sätt skapa en bredare nytta och affärsmöjligheter. Bakom satsningen står EU:s regionalfond och Västra Götalandsregionen.

Läs artikeln om slutseminariet

Läs artikeln om Testers' Day på Asta Zero

 

 

Publikationer

Presentationer

  • TSS West Projektpresentation

    Publicerad den 30 juni 2017
    Visa (pdf 10.42 MB)
  • TSS West Projektportfölj

    Publicerad den 30 juni 2017
    Visa (pdf 6.28 MB)