Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar

5 september 2016 14:00 till 15:30
Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
Har du behov av nya innovativa lösningar inom miljöteknikområdet eller representerar du en testbädd där en spännande innovationstävling kan arrangeras?

Den 23 augusti öppnar Vinnova utlysningen "Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar - Planering" och i samband med detta anordnas ett informationsmöte för att informera om utlysningen och samtidigt skapa tillfälle för möten och nätverkande inom området.
Vinnova vill stimulera innovationstävlingar i testbäddar. Bakgrunden är att dessa miljöer har flera gynnsamma förutsättningar för att arrangera effektiva innovationstävlingar med potential att skapa nya innovationer.

Syftet med utlysningen är dels att skapa en ökad kompetens och systematik för att arbeta med innovationstävlingar i testbäddsorganisationer och dels att främja utvecklingen av miljötekniska innovationer som är i behov av test/verifiering samt möter existerande behov.
Stödet i denna utlysning går till aktiviteter för planering av en innovationstävling och finansieringen är max 250 000 kr/projekt.

Utlysningen och informationsmötet vänder sig till företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer, ideella organisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser.

Läs mer och anmälan på Vinnovas webbsida

 

Arrangeras av VINNOVA.