Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Vilka utmaningar möter ett elbilssamhälle?

1 april 2014 11:30 till 2 april 2014 13:00
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening, Oslo.
Utvecklingen och introduktionen av elfordon spås få en betydande roll i omställningen till en transportsektor som använder mindre energi och som minskar sina utsläpp. Men, om vi på lång sikt vill uppnå en systemomställning som innebär att mer än hälften av bilparken består av elfordon, vilka åtgärder och beslut är då nödvändiga att genomföra redan nu? Detta är frågor som kommer att diskuteras vid en nordisk workshop i Oslo den 1 april 2014.

Utvecklingen och introduktionen av elfordon (elbilar och laddhybrider) i vårt samhälle spås få en betydande roll i omställningen till en transportsektor som använder mindre energi och som minskar sina utsläpp. Även om utvecklingen fortfarande befinner sig i en tidig fas så finns det länder som valt att gå före och där insatser lett till en kraftig ökning av antalet elfordon, exempelvis Norge och Nederländerna. I Sverige har utredningen fossilfri fordonsflotta rekommenderat satsningar som gynnar fordon som kan köra på el. Globalt sett finns det flera tillverkare med modeller på marknaden och fler är på gång. Det relativt blygsamma antalet elfordon på vägarna har än så länge inte inneburit några större utmaningar för samhället.

Men, om vi på lång sikt vill uppnå en systemomställning som innebär att mer än hälften av bilparken består av elfordon, vilka åtgärder och beslut är då nödvändiga att genomföra redan nu? Och vilka faktorer skulle kunna hindra en sådan omställning till elfordon?

Detta är frågor som kommer att diskuteras vid en nordisk workshop i Oslo den 1 april 2014.

Workshopen arrangeras inom ramen för ett samarbete i Nordsjöregionen på området elektromobilitet som heter North Sea Region Electric Mobility Network (E-Mobility NSR).

Ni inbjuds härmed att medverka vid workshopen, som kommer att genomföras som ett rundabordssamtal med deltagarna. Syftet är att fånga upp insikter och erfarenheter, vilka kommer att sammanfattas i ett kunskapsunderlag som kommer att distribueras inom E-mobility NSR

Tid: Tisdagen 1 april 2014, klockan 11.30. Först hålls ett öppet lunchseminarium (11.30 - 12.50). Därefter genomförs workshopen med ett begränsat antal deltagare.

Plats: Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening, Oslo.

Agenda

11.30 - 12.50 Öppet lunchseminarium

 • Marius Holm, Zero, Hvem drepte elbilen?
 • Tom Nørbech, Transnova, Norsk strategi om ladeinfrastruktur
 • Robert Granström, Test Site Sweden, Hur långt kommer elbilen och hur långt kör vi egentligen?

13.00 - 16.00 Sluten workshop

Ca 10 - 15 personer deltar i en modererad diskussion runt nedan frågeställningar.

Frågeställningar till workshopen

Tänk er att året är 2030 och att majoriteten av bilarna som säljs har en laddkontakt. Vad är de viktigaste faktorerna som har lett oss hit?

Förberedelser och viktiga beslut som behöver tas redan idag

Om vi på lång sikt vill uppnå en systemomställning som innebär att mer än hälften av bilparken består av elfordon, vilka åtgärder och beslut är då nödvändiga att genomföra redan nu?

 1. Vilken typ av incitament behövs nu för att nå målet på lång sikt?
 2. Kommer det att vara viktigt att bygga ut en infrastruktur för snabbladdning för elbilar?
 3. Vad finns det för andra viktiga förberedelser och beslut som behövs redan nu?

Barriärer som vi ser idag

Ett par viktiga barriärer för en systemomställning till elfordon som vi ser idag är;

Begränsad räckvidd hos fordonen

Otillräcklig laddinfrastruktur i samhället

Priset på fordonen och kostnaden för användaren

 1. Finns det fler viktiga barriärer som vi ser idag?
 2. Är dessa barriärer relevanta?

Vad kan hindra utvecklingen?

Många menar idag att elfordon är den önskade tekniklösningen på lång sikt för bilar. Vilka är de största hoten mot en omställning till elfordon på längre sikt?

 1. Hur påverkar en lyckad introduktion av bränslecellsfordon försäljningen av elfordon och introduktionen av laddinfrastruktur?
 2. Hur påverkas kommersialiseringen av snabbladdning om utvecklingen går mot att elbilar kör 15 repsektive 40 mil?
 3. Är det ett probelm eller en möjlighet att vi har flera olika sorters laddare (CHAdeMO, CCS och Tesla)?