Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Workshop om testbäddar inom svenskt vattenbruk

18 september 2014 (Hela dagen)
Lindholmen Conference Centre, Lindholmspiren 3-5, Göteborg
Välkommen till till en workshop om testbäddar inom svenskt vattenbruk torsdag den 18 september. Workshopen arrangeras av VINNOVA i samarbete med programmet Test Site Sweden på Lindholmen Science Park. Syftet är att diskutera och nätverka inför vidareutvecklingen av testbäddar inom vattenbruksområdet.

Inbjudan vänder sig till personer och organisationer inom näringsliv, akademi och samhälle som är verksamma inom svenskt vattenbruk, inklusive leverantörer av foder, infrastruktur, vattenreningsteknik, energisystem etc. Inbjudan vänder sig också till aktörer inom vidareförädling, distribution och försäljning/handel samt till aktörer inom bioenergiområdet.

Med vattenbruk menas här odling av levande organismer i hav, sjöar, vattendrag, vattenmagasin/-dammar och i landbaserade anläggningar.

transport-when.jpg18 september

Heldag
 

transport-where.jpgLindholmen Conference Centre

Lindholmspiren 3-5, Göteborg

Anmälan är nu stängd.

Deltagarantalet är begränsat. Vi rekommenderar därför att en och samma organisation endast anmäler ett begränsat antal representanter. Vid platsbrist kommer VINNOVA och Test Site Sweden välja deltagare så att en så bred representation som möjligt skapas över områdets olika delar och aktörer.

Workshop för högre tillväxt inom vattenbruk

Workshopen knyter an till VINNOVAs nästa öppna utlysning inom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet. I utlysningen, som genomförs under första halvåret 2015, är det möjligt att söka stöd för vidareutveckling av vattenbrukets testinfrastruktur.

Workshopen har två huvudsyften:

  • Att bättre klargöra vattenbruksnärings behov av testbäddar generellt samt hur behoven fördelar sig över aktörsgrupper, vattenbruksområden, teknikområden, vattenbruksprodukter, delar av landet etc.
  • Att stimulera till ökad samverkan, synergier och samutnyttjande som motiverar aktörer (från näringsliv, akademi, samhälle) att gå samman och formulera bärkraftiga projektförslag till nästa års utlysning. 

Under dagen kommer vi att arrangera olika grupparbeten. Som underlag för gruppindelningar och annan tematisering av dagen, liksom för det slutliga urvalet av deltagare, måste du i din anmälan besvara några frågor om vilket område du är verksam inom, vilken typ av aktörsgrupp du representerar, vilken typ av vattenbruksprodukt du har närmast koppling till osv. Du kommer även någon gång under dagen ha möjlighet att presentera en max 3 min lång "pitch" runt dina/era projektidéer och behov av samarbetspartners.

Frågor om workshopen riktas i första hand till:
Per Sunnergren, Test Site Sweden, Lindholmen Science Park, 031-764 70 42