Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Landet runt med bilrörelsedatabasen

Frida Hermansson och Magnus Karlström är projektledare för Test Site Sweden vid Lindholmen Science Park och arbetar med den nationella bilrörelsedatabasen. De har varit runt i Sverige och informerat, identifierat behov och samlat in mer bilrörelser för utvecklingen av databasen. Här berättar de kort om den men framför allt om sin informationsturné i Sverige.

Vad är syftet med den nationella databasen? 
Att tillhandahålla underlag för forskning och utveckling inom transportsystem, ofta med fokus på elfordon. Informationen som databasen bygger på är framförallt personfordon. Bilrörelserna i databasen är baserade på hur fordon rör sig, inte personmobilitet. Det handlar om fordonens acceleration, var och när de reser, reslängd etc. säger Magnus. 

- Det vi vill att informationen skall ge användaren är t ex en fördelningskurva på förare till bensin eller diesel drivna fordon skall kunna använda en elbil till 90% av sina dagliga resor. Detta då databasen är baserad på över 250 000 resor. Men det är viktigt att understryka att vi tillhandahåller data, det är någon annan som har utfört analysen av informationen som ligger lagrad hos oss, t ex Chalmers eller KTH, fortsätter Frida. 

Vad är det ni vill förmedla till de som ni träffar ute på er turné?
- Vi vill informera om att databasen finns, men även identifiera eventuella behov i Sverige gällande icke existerande bilrörelser. På detta sätt trigga idéer och projekt runt om i landet gällande bildrörelsedata, berättar Frida. 

- Vi hoppas även kunna samla in bilrörelsedata, som finns ute på olika institut, kommuner och universitet och hoppas att de vill donera detta till oss för att göra båda informationen i sig, men även databasen mer användbar, fortsätter Frida.

Magnus fyller i att i samband med att de besökte Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm så donerade forskare där data till databasen och nu hoppas Frida och Magnus att fler kommer göra detsamma. 

Frida tillägger att databasen handlar om öppen, avgiftsfri och icke kommersiell information. Kommersiella aktörer har inte tillgång till denna information.

Vilka är det ni träffat på er turné?
- Vi har både haft öppna sessioner där alla är välkomna, men även haft mer slutna träffar där vi bjudit in specifika personer som forskar om bilförare och deras beteenden eller kommunaltjänstemän etc. som vi känner har behov av informationen som finns på databasen, berättar Frida. 

- Här i Göteborg dök det upp både forskare från Göteborgs universitet, Chalmers, tjänstemän från kommunen men även kommersiella aktörer som arbetar med allmänna resevanor och liknande frågor, säger Magnus. 

Vid de tillfällen som vi haft mer riktade inbjudningar har vi haft några större träffar för att så många forskare inom transportområdet på t ex KTH och Göteborgs universitet skall kunna nyttja databasen och även som jag nämnde tidigare kunna donera eventuell data, fortsätter Magnus. 

- Det är viktigt att både nå den stora massan av forskare inom transport men även nå de nyckelpersoner som finns inom detta område som kan hjälpa oss att sprida information om databasen vidare i sina kanaler, poängterar Magnus. 

- Vi har i största möjliga mån försökt att få en bra regional spridning på vår resa över Sverige, tillägger Frida. 

Vad är nästa steg nu?
- Vi har planerat att ha ett seminarium om datainsamling för tunga fordon under våren. Vi planerar att i samarbete med CLOSER arrangera en workshop där vi med aktörer på området kan diskutera förutsättningarna för att kunna skapa en öppen databas för tunga fordonsrörelser, avslutar Frida. 

För mer information om databasen

Tidigare nyhet om databasen

turnestopp2.jpg

Vill ni veta mer, kontakta: 
Frida Hermansson
Projektledare
Test Site Sweden
frida.hermansson@lindholmen.se