Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nu kan du bidra till utvecklingen av nya transportlösningar i Göteborg

Elmob är ett samverkansprojekt som ska utveckla och testa eldrivna persontransporter som underlättar för invånare i Göteborg att göra mer hållbara val när de reser. Nu kan du bidra till projektet genom att fylla i en enkät om dina resvanor.

Var med och bidra i projektet genom att fylla i resenärsenkäten som du når via klicka på länken nedan. Det tar mellan 5 till 10 minuter att svara på enkäten och dina svar är anonyma.

Svaren används i forskningssyfte för att få en bättre förståelse för olika mobilitetsbehov och åsikter gällande delad användning av olika typer av elfordon.

Svara på enkäten

Om projektet Elmob

Elmob är ett samverkansprojekt som ska utveckla och testa eldrivna persontransporter som underlättar för invånare i Göteborg att göra mer hållbara val när de reser. Fokus kommer att ligga på elcykelpooler, elbilspooler, elbilstaxi och laddhybridbussar. 

Avsikten är även att utveckla resecentrum och tjänster anpassade för olika typer av elfordon. Fordonspooler och andra typer av delade resetjänster har potential att minska antalet fordon i staden vilket ger möjlighet att skapa en bättre miljö för invånarna. Med energieffektiva och tysta elfordon finns potentialen att förbättra närmiljön ännu mer. 

Projektet bidrar till att skapa förutsättningar för att göra Göteborg till en grönare, attraktivare och mer hållbar storstad. Elmob, som är en förkortning av elektrifierad mobilitet, pågår mellan 2014 och in i 2016 och är ett samarbete mellan forskning, näringsliv och Göteborgs Stad.

Projektdeltagare

 • Göteborgs Stad Trafikkontoret
 • Göteborgs Gatubolag
 • Innerstaden Göteborg
 • Business Region Göteborg
 • Älvstranden Utveckling
 • Göteborg Energi
 • Västtrafik
 • Viktoria Swedish ICT
 • Lindholmen Science Park
 • Move About
 • Velove
 • Jernhusen
 • Elcykelbutiken
 • Off Course
 • Volvo Bussar

Elmob delfinansieras av VINNOVA inom utlysningen utmaningsdriven innovation