Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nytt projekt ska tillgängliggöra testanläggningar

Innovatum och Lindholmen Science Park kommer under tre år tillsammans driva projektet Test Site Sweden – West. Syftet är att göra test- och demonstrationsanläggningar tillgängliga för fordonsindustrin. Projektet ska undersöka vilka anläggningar som finns ute hos företag och underleverantörer som idag inte nyttjas fullt ut.

En annan viktig del är att ta reda på behoven hos de företag som inte har en egen anläggning och där försöka matcha dessa med de nya tillgängliga anläggningarna och på så sätt skapa en bredare nytta och affärsmöjligheter. Bakom satsningen står EU:s regionalfond och Västra Götalandsregionen.

Fordonsindustrin i Västra Götaland står inför stora utmaningar. Huvudtrenderna i den globala fordonsindustrin är gröna, säkra, uppkopplade och prisvärda mindre bilar med helt nya tekniska lösningar. Bland annat autonoma fordon som räddar liv på våra vägar, kompakta miljövänliga distributionsfordon som ger ett komplement till tyngre transporter, elektrifierade fordon, nya kollektivtrafiksystem baserad på busståg och elektrifierade vägsträckor för tunga transporter.

För att kunna realisera detta krävs innovationsarbete, inkluderat demonstrationer och testning. Satsning på test är en nyckelfråga för att kunna ta steget från forskning och utveckling till kommersialisering.

Test och verifiering är nyckeln för att kunna ta nya tekniska lösningar från utveckling till kommersialisering. ”Att prova är nödvändigt” är mer aktuellt än någonsin.

I projektet Test Site Sweden – West (TSS-W) utnyttjas, utvecklas, breddas och sprids den kompetens som byggts upp på Lindholmen tillsammans med Innovatums breda nätverk av SMF (Små och Medelstora Företag) i regionen.

Syftet är att skapa goda förutsättningar för den regionala transport- och fordonsindustrin genom att:

  • Vara sammanhållande nod för verksamheten test och demomiljöer samt regionens externa kontaktyta för test- och demoaktiviteter
  • Bygga ut relevant test- och demoinfrastruktur och attrahera externa medel och investeringar till och genomföra test- och demonstrationsprojekt i regionen
  • Marknadsföra regionen som en test- och demoregion
  • Ge råd till hur arbetssättet kan appliceras på andra regionala styrkeområden

Identifiera behov

Arbetssättet kommer att ske proaktivt genom uppsökande verksamhet för att identifiera nya behov och potentiella förändringar på existerande testanläggningar, detta för att öka beläggningsgraden och öppna upp för en bredare kundkrets.

Ett antal förstudier kommer att genomföras för att kunna fokusera på prioriterade områden där en neutral aktör behövs för att sätta ihop konsortier för extern finansiering. Målet är att det på längre sikt ska leda till ny öppen testinfrastruktur.

Projektet finansieras av:
Västra götalandsregionen & Europeiska Unionen, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden