Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Satsning på testbäddar inom miljöteknik

Nu får sex projekt finansiering av Vinnova för att utveckla testbäddar där miljöteknikbolag ska kunna testa och verifiera nya miljöinnovationer. Projekten finns i Kristinehamn, Stockholm, Helsingborg, Jönköping och Norrtälje.

Det handlar om stöd till utveckling av testbäddar där miljöteknikföretag i Sverige ska kunna testa och verifiera nya miljöinnovationer. Med dessa som plattform kan nya konkurrenskraftiga miljötekniska produkter, tjänster och processer utvecklas som bidrar till hållbar tillväxt, ökad export och fler arbetstillfällen med bas i svensk miljöteknik.

Följande sex projekt får finansiering:

LignoCity Testbädd för ligninseparation och förädling
LignoBoost Demo AB, Kristinehamn, 5 miljoner 
Utveckling av existerande infrastruktur för ligninseparation till en testbädd där företag inom bioekonomiområdet kan skala upp förädlingsprocesser av lignin från skogsråvara.

KTH Live-In Lab - Testbädd för boende- och byggrelaterade miljöinnovationer
KTH, Stockholm, 4,8 miljoner 
Testbädd i verklig miljö på KTH Campus för verifiering och utveckling av innovativa produkter, tjänster och processer inom bygg- och boendesektorn.

Testbädd för industriell vattenrening vid Hammarby Sjöstadsverket
IVL, Stockholm, 4,7 miljoner
Genom tillgängliggörande och uppgradering av Hammarby Sjöstadsverket skapas en testbädd för test av tekniker för industriell vattenrening.

RECO LAB (Recovery Lab, Sweden) 
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, Helsingborg, 4 miljoner 
Inom ett stort stadsförnyelseprojekt i Helsingborg skapas en testbädd inom vatten och avfall i direkt anslutning till en modern sorterande utvecklingsanläggning.

Vidareutveckling av internationell test- och demonstrationsanläggning mot hållbara gjutna komponenter
Swerea SWECAST AB, Jönköping, 2 miljoner
Utveckling av befintlig test- och demonstrationsmiljö till en testbädd för tekniker och system för hållbara gjutna komponenter.

Testbäddar dricksvatten- Demotest Skärgård 
Campus Roslagen AB, Norrtälje, 2,5 miljoner
Uppbyggnad av en testbädd som möjliggör tester av innovativa lösningar för småskalig vattenrening.

Pressmeddelande från VINNOVA.se