Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Testbäddar för miljöteknik- och affärsutveckling i Västsverige

Den 16 mars arrangerade Nätverket GAME tillsammans med Lindholmen Science Park en workshop för företag som är intresserade av testbäddar som en samverkansplattform mellan beställare och leverantörer.

Företagssamverkan kring testbäddar har skapat möjlighet för att flera beställare och leverantörer tillsammans under realistiska förhållanden kan testa och utvärdera miljöteknik utifrån avsedda funktioner och kommersiella potential. Vinnova och Tillväxtanalys lyfter båda fram testbäddar som en framgångsrik modell för företagssamverkan kring miljöteknik- och affärsutveckling. Satsningen har varit så pass lyckad att Vinnova beslutat att fortsätta programmet. Fram till den 12 april kan företag ansöka om finansiering från deras program: Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Talarpresentationer

Inledning – Presentation
Jonas Norrman, för Nätverket GAME

Vinnovaprogrammet: Testbäddar inom miljöteknikområdet – Presentation
Klas Barklöf, Handläggare, Vinnova

Företagserfarenheter från Test Site Sweden – Presentation
Per Sunnergren, Projektledare, Test Site Sweden vid Lindholmen Science Park

Företagserfarenheter från medverkan i flera testbäddsprojekt – Presentation
Håkan Axelsson, miljöteknikentreprenör, Chalmers Ventures

Därefter workshop kring lösningar för olika utmaningar:

  • Prissättning – Kostnader för företag att nyttja testbäddar
  • Marknadsföring – Liten kännedom om testbäddens möjligheter olika företag.
  • SME-strategi – Varför är så få småbolag är med i testbäddssamverkan.