Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ytterligare satsning på testanläggningar skapar förutsättningar för tillväxt och fler jobb i Västsverige

Stärkt fordonsindustri och fler jobb är målet när Västra Götaland satsar på regionalt testprojekt inom fordon och transport. Tillsammans med Innovatum i Trollhättan ska Lindholmen Science Park i Göteborg arbeta för att skapa nya testanläggningar och bättre utnyttja befintliga anläggningar i Västra Götalandsregionen.
FOTO: AstaZero

– Lindholmen Science Park har drivit det nationella programmet för test och demonstration, Test Site Sweden, sedan 2007. Nu använder vi den kompetensen för att skapa ett regionalt projekt där vi knyter ihop de initiativ som finns i regionen, säger Niklas Wahlberg, VD Lindholmen Science Park.

Satsningen finansieras av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd och Tillväxtverket. Det övergripande målet är att skapa fler jobb i regionen genom att stärka fordonsindustrins konkurrenskraft. 

– Syftet med det regionala uppdraget är bidra och verka för att ge lokala forskare och små och medelstora företag utökad tillgång till de testanläggningar som finns. Det kan skapa goda förutsättningar för tillväxt för industrin i Västra Götalandsregionen, säger Leif Axelsson, ansvarig för Test Site Sweden.

Test Site Sweden var bland annat med och initierade AstaZero, världens första fullskaliga testmiljö för framtidens trafiksäkerhet, och VTI:s fordonssimulator Sim IV. Den nya satsningen ger möjlighet att fortsätta arbetet med test- och demonstrationsmiljöer ur ett regionalt perspektiv.

Läs mer om Test Site Sweden