Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nationella bilrörelsedatabasen

Test Site Sweden samlar in data från fordon som används av både privatpersoner och organisationer såsom elbilspooler och servicebilar. Syftet är att bygga kunskap om hur elbilar såväl som vanliga bilar med förbränningsmotor egentligen används.

Den nationella databasen är ett kraftfullt verktyg för att undersöka hur bilar används. Den hjälper även till med att implementera elektriska bilar i dagens samhälle.

All data läggs in i Test Site Swedens nationella databas och kan nås och analyseras via Test Site Swedens analyshemsida. Databasen ligger på en server hos Test Site Sweden och är således öppen för icke kommersiellt bruk. 

Så fungerar den nationella databasen

Bilarnas körmönster loggas med hjälp av GPS, annan information kan även samlas in såsom bilens ID, momentanhastighet samt batteristatus. Informationen förs sedan över till databasen där vi kan lägga till data såsom väg typer, väder och topografi men även bil-loggböcker och enkäter. I databasen finns resor, fordon, hastighets histogram, reslängdshistogram och paustids histogram. 

Dataflödesdiagram (pdf)

 

Gå in på databasen här

 

Aktuella projekt i databasen

Den nationella databasen startade 2008 och i dagsläget finns data från ett 20-tal projekt att tillgå. Nedan projekt är de som vi jobbat med den sista tiden.

Elfordonsoffensiven
Projektet syftar till att höja koncentrationen av elfordon på ett antal, väl organiserade platser genom elbils- och laddinfrastruktur-initiativ där demoplatserna fungerar som skarpa miljöer för elfordonsmarknadens aktörer. 

Tillgänglig data kommer att vara körsträckor kompletterat med information om laddning för viss bilar.

BRD – Bilrörelsedata
Under 2015 startades projektet tredje fasen av BRD (BRD3), där strategin är att låta en bil med förbränningsmotor bytas mot en elbil i 20 hushåll. 

Vi samlar in data om körsträckor för både konventionella bilar och elbilar. För elbilar samlar vi även in data om laddning.

WiCh – Wireless Charging of electric vehicles
WiCh är ett forsknings och demonstrationsprojekt för trådlös laddning av elbilar ur ett användarperspektiv. 

Tillgänglig data kommer att vara kör- och laddmönster samt verkningsgrad för trådlös laddning vid olika yttre förutsättningar.

Elmob
Projektets mål är att utveckla flexibla och hållbara lösningar för mobilitet baserade på elfordon, samt utveckling av resecentrum och tjänster anpassade för olika typer av elfordon. 

Vi kommer att samla in bilrörelsedata samt data angående bland annat batteristatus för både taxiverksamheten och bilpoolerna. För bilpoolerna kommer vi även samla in data från bokningssystemet. För elcykelpoolerna kommer vi att samla in data från laddstationerna.

 

För mer information, kontakta:

Frida Hermansson, projektledare, Test Site Sweden: frida.hermansson@lindholmen.se

Ladda ner folder om databasen